Gedreven
Onafhankelijk
Eerlijk
Deskundig

In hypotheken

Nieuws & Blogs

De verhuisregeling wordt bij doorstromen steeds meer toegepast

Deel bericht
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Nu de rente de afgelopen 9 maanden flink gestegen is zien we bij Nimma Hypotheken steeds vaker dat het loont om bij het doorstromen naar een andere woning gebruik te maken van de verhuisregeling van de huidige hypotheek. Dat komt vooral omdat het steeds vaker voorkomt dat de rente in de huidige hypotheek lager is dan de rente bij het afsluiten van de nieuwe hypotheek. Maar wat is dat nou precies een verhuisregeling?

De verhuisregeling of meeneemregeling is een regeling die ervoor zorgt dat je je voorwaarden van de bestaande hypotheek mee kunt nemen naar je nieuwe woning. De hypotheek wordt per definitie afgelost uit de verkoop van de woning, maar bij gebruikmaking van de verhuisregeling van jouw hypotheekverstrekker neem je de condities van deze bank voor de restant hoofdsom van de hypotheek mee naar de nieuwe woning. De belangrijkste conditie is de rente; deze blijft dan van toepassing gedurende de restant rente vaste periode.

Kan ik mijn hypotheek verhogen bij een verhuisregeling?

Je kunt je hypotheekcondities meenemen voor de op dat moment resterende hypotheeksom. Als je boven op het uitstaande bedrag een hogere hypotheek wilt, geldt voor die verhoging dat deze tegen de actuele rente van deze geldverstrekker wordt aangeboden.

Kan ik de aflosvorm van mijn hypotheek wijzigen?

Ja, hier zijn mogelijkheden voor. Afhankelijk van de situatie kun je je hypotheek omzetten naar een aflossingsvrije, annuïtaire of lineaire aflosvorm. Omzetten naar een aflossingsvrije vorm kan betekenen dat er een productopslag op de rente volgt (en kan mogelijk tot verlies van renteaftrek leiden).

Gaat de rente altijd 1 op 1 over?

Nee, niet altijd. Zonder toepassing van Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is dat afhankelijk van hoeveel je nu leent t.o.v de marktwaarde van de huidige woning en van hoeveel je gaat lenen t.o.v de marktwaarde van de nieuwe woning. Als je relatief meer gaat lenen dan volgt er een (kleine) opslag op de rente en als je relatief minder gaat lenen een (kleine) afslag. Deze op- en afslagen zijn meestal afhankelijk van de risicoklassen op het moment dat je de oorspronkelijke hypotheek hebt afgesloten.

Kan ik ook gebruik maken van de meeneemregeling als ik verhuis van een woning met een hypotheek mét NHG naar een woning met een hypotheek zónder NHG?

Ja, dat kan. Ook hier wijzigt de risicoklasse dan weer wel en ligt een opslag op de rente voor de hand.

Vindt er bij gebruikmaking van de verhuisregeling een inkomenstoetsing plaats?

Ja, je moet opnieuw aan de acceptatievoorwaarden van de geldverstrekker voldoen dus vindt er een toetsing plaats op inkomen en op marktwaarde. Dit zijn dezelfde acceptatievoorwaarden als voor nieuwe klanten; geldverstrekkers hanteren dus geen soepelere toetsing. Is de resterende rentevast periode van jouw bestaande hypotheek minder dan 10 jaar? Dan wordt deze getoetst tegen de door de AFM wettelijk vastgesteld toetsrente (op dit moment 5%), zelfs als je op dit moment een lagere hypotheekrente betaalt. Is je nieuwe hypotheek op inkomen hierdoor niet haalbaar, dan is het wellicht een optie om voor je oude hypotheek eerst gebruik te maken van rentemiddeling.

Moet ik mijn oude woning verkocht hebben voordat ik gebruik kan maken van de meeneemregeling?

Nee, dat hoeft niet.

Wat gebeurt er met de rente van mijn oude hypotheek nadat mijn nieuwe hypotheek is gestart?

Is je nieuwe hypotheek gestart, maar is je oude hypotheek nog niet terugbetaald? Dan ga je vanaf het moment dat je nieuwe hypotheek start een andere rente betalen over je oude hypotheeklening. Dit is meestal een rente die hoort bij een rentevast periode van 1 jaar. Je oude woning moet binnen 2 jaar na de start van je nieuwe hypotheek verkocht zijn. Na het aflopen van de eerste rentevast periode van 1 jaar krijg je dus weer een nieuwe rentevast periode van 1 jaar.

Kan ik ook eerst mijn huidige woning verkopen en laten leveren en dan alsnog gebruik maken van de verhuisregeling?

Is je oude hypotheek afgelost? Dan heb je afhankelijk van de geldverstrekker nog een aantal maanden de tijd om de hypotheekakte voor je nieuwe woning te tekenen. Meestal is dat een periode van 6 maanden of 12 maanden. Daarna kan je geen gebruik meer maken van de verhuisregeling.

Kunnen we bij een scheiding allebei gebruik maken van de meeneemregeling?

Nee, wanneer jullie je oude woning verkopen en allebei een nieuwe woning kopen, kan slechts éen van jullie (jij of je ex-partner) gebruik maken van de meeneemregeling. De ander moet schriftelijk afstand doen van zijn of haar recht op de meeneemregeling. Als jullie je woning niet verkopen, dan kan alleen degene die in het huis blijft wonen en de hypotheek betaalt gebruik maken van de meeneemregeling.

Ik heb mijn oude hypotheek alleen afgesloten. Inmiddels heb ik een relatie waar ik mee ga samenwonen. Kan ik mijn nieuwe hypotheek met meeneemregeling samen met mijn nieuwe partner afsluiten?

Ja, dat kan. Ervaring leert dat de banken ook voor het deel van de hypotheek dat volgens de belastingdienst toebehoort aan jouw nieuwe partner de verhuisregeling toepassen.

Nimma Hypotheken: Goed in Hypotheken!