Gedreven
Onafhankelijk
Eerlijk
Deskundig

In hypotheken

Nieuws & Blogs

Kabinet kondigt forse verlaging aan van de jubelton per 1 januari 2023. Profiteer dit kalenderjaar nog van de forse vrijstelling van € 106.671,-!

Deel bericht
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Vanaf 1 januari 2023 wordt de jubelton verlaagd van € 106.671,- naar € 27.231,-. Deze aangekondigde verlaging van de belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning is een grote stap naar de volledige afschaffing van de jubelton per 2024, zoals bepaald in het coalitieakkoord van het kabinet.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar mogen op dit moment een belastingvrije schenking van € 106.671,- ontvangen voor de aankoop van een woning. Deze vrijstelling staat al langer onder druk: het zou de kloof op de woningmarkt tussen starters met rijke ouders en zonder rijke ouders vergroten. Een ander kritiekpunt op de jubelton is dat het de huizenprijzen opstuwt, omdat er meer geld naar de woningmarkt vloeit.

De Tweede Kamer verzocht daarom het kabinet om te kijken of de jubelton al per 2023 volledig kan worden afgeschaft, een jaar eerder dan de eerder afgesproken datum in het coalitieakkoord. Het kabinet kwam tot de conclusie dat volledige afschaffing nu nog niet mogelijk is, maar een forse verlaging wel. De jubelton wordt daarom per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231,-.

De jubelton wordt gelijkgetrokken met het bedrag van de éénmalige belastingvrije schenking voor vrije besteding die een ouder aan een kind mag doen. Het kabinet laat ouders per 2023 kiezen: een belastingvrije schenking voor vrije besteding aan hun kinderen óf een belastingvrije schenking voor de aankoop van een huis. Op dit moment mogen ouders beiden schenkingen nog belastingvrij doen.

Tot 1 januari 2023 is het dus nog mogelijk om maximaal € 106.671,- te schenken t.b.v. de eigen woning van een 18 tot 40 jarige.

Graag willen we je erop wijzen dat het geld uiterlijk 31 december 2024 gebruikt moet zijn voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningfinanciering. Als je erop vertrouwd dat degene aan wie je wilt schenken erin slaagt om vóór die tijd eigenaar te worden van de woning dan kun je dit jaar dus nog profiteren van de hoge belastingvrijstelling!

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de jubelton:

 • Je bent tussen de 18 en 40 jaar. Of jouw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • Je gebruikt het geld om een eigen woning te kopen of te verbouwen en/of de hypotheek of restschuld van jouw eigen woning af te lossen en/of de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van jouw eigen woning af te kopen
 • Je gebruikt het geld uiterlijk in 2024
 • Je kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat je de schenking hebt gebruikt voor jouw eigen woning.
 • Jij of jouw partner heeft niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ gebruikt voor een schenking van deze schenker. Dat is een belastingvrije schenking voor jouw eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die je vrij mag besteden. Heb jij of jouw partner wél eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt? Check dan via deze link of je in 2022 nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.
 • Heb je de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.
 • De éénmalig verhoogde vrijstelling voor koopwoningen geldt per schenker
 • Verschillende personen kunnen jou hiervoor een belastingvrije schenking doen, zolang het totaal van elke schenking niet hoger is dan € 106.671,-.
 • Sommige schenkingen moet je bij elkaar optellen namelijk als je de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijg je een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan ziet de belastingdienst hen ook als 1 schenker. Schenkingen aan jou en jouw partner moet je óók bij elkaar optellen. Hoe dat zit lees je in deze
 • De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen. Dat betekent dat je in hetzelfde jaar niet ook nog € 5.677,- belastingvrij mag ontvangen van jouw ouders. Of € 2.274,- als je de schenking van iemand anders kreeg.
 • Het is wel mogelijk om een deel van een schenking te gebruiken voor iets anders dan jouw eigen woning. Krijgt je de schenking van jouw ouders? Dan mag je van de € 106.671,- een bedrag van maximaal € 27.231,- besteden aan iets anders dan jouw eigen woning. Krijg je de schenking van iemand anders? Dan mag je van de € 106.671,- een bedrag van maximaal € 2.274,- besteden aan iets anders dan jouw eigen woning.

Hoe maak je gebruik van de schenkingsvrijstelling voor koopwoningen? Die vraag je aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want je moet wél aangifte doen, ook bij een belastingvrije schenking.

Nimma Hypotheken: Goed in Hypotheken!