Gedreven
Onafhankelijk
Eerlijk
Deskundig

In hypotheken

Nieuws & Blogs

Niet direct wanhopen als je geen intentieverklaring hebt

Deel bericht
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Klanten denken vaak dat ze bij een tijdelijk dienstverband waarbij de werkgever niet de intentie heeft om dit contract op te laten volgen met een contract voor onbepaalde tijd kansloos zijn bij een (nieuwe) financiering. Vaak is dat ten onrechte. Ten eerste mogen we dan bij bijna alle geldverstrekkers het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren meenemen met als maximum het inkomen van het laatste jaar of, als dat lager is, het inkomen op dit moment. Deze mogelijkheid bestaat al heel lang.

Sinds 2020 is het echter ook mogelijk om het inkomen aan te tonen aan de hand van de arbeidsmarktscan. De Arbeidsmarktscan is een tool die kijkt naar het arbeidsperspectief van een consument. Na het invullen van een vragenlijst wordt er een arbeidsmarktscore en verdiencapaciteit berekend. De arbeidsmarktscore geeft weer wat de kans is dat iemand met hetzelfde profiel een nieuwe baan vindt. De verdiencapaciteit is een berekening van het gemiddelde inkomen, van mensen met een vergelijkbaar profiel.

Zeker als de aanvrager met een tijdelijk contract een kort arbeidsverleden heeft of een lager historisch inkomen dan kan de arbeidsmarktscan uitkomst bieden. Zo hebben we de laatste tijd al veel klanten kunnen helpen.

Hieronder beantwoord ik 13 veelgestelde vragen:

1. Wie kan er gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan?
Een consument met een flexibele arbeidsrelatie, die in de laatste 14 maanden minimaal 12 maanden arbeidshistorie heeft. Onder een flexibele arbeidsrelatie valt seizoenswerk, oproep- of invalwerk en een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring. Uitzendkrachten vallen niet binnen de doelgroep van de Arbeidsmarktscan. Deze groep kan gebruikmaken van de Perspectiefverklaring of het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

2. Wat is het verschil tussen de Arbeidsmarktscan en de Perspectiefverklaring?
De Perspectiefverklaring is bedoeld voor werknemers die minimaal 12 maanden in dienst zijn bij hetzelfde uitzendbureau en de Arbeidsmarktscan is bedoeld voor flexwerkers in loondienst die in de afgelopen 14 maanden tenminste 12 maanden in loondienst gewerkt hebben.

3. Moet je 14 maanden bij dezelfde werkgever werken?
Nee, dit mogen verschillende werkgevers zijn.

4. Geldt de Arbeidsmarktscan ook voor een consument die nog in de proeftijd zit?
Nee, deze doelgroep kan geen gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan.

5. Kan ik met een nul-uren contract gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan?
Nee, je kunt dan wel het toetsinkomen laten vaststellen op basis van het gemiddelde loon van de laatste drie kalenderjaren.

6. Klopt het dat, als het huidige inkomen wordt aangetoond met een werkgeversverklaring en de dienstbetrekking binnen één maand afloopt, dit niet uitmaakt en dat deze werkgeversverklaring gewoon wordt geaccepteerd?
De werkgeversverklaring wordt wel geaccepteerd maar je moet op het moment van bindend aanbod werk en inkomen hebben. Als een dienstbetrekking afloopt vóórdat het bindend aanbod wordt opgemaakt, dan zal er een nieuwe dienstbetrekking in moeten gaan en bevestigd worden vóór bindend aanbod. Dit is gelijk aan huidig beleid voor flexwerkers > 3 jaar inkomen.

7. Welke beroepen zijn niet geschikt voor de Arbeidsmarktscan?
Hele zeldzame beroepen zijn niet geschikt voor de Arbeidsmarktscan. Denk hierbij aan: herder, dirigent symfonieorkest, astronaut. Daarnaast zijn beroepen waarbij er geen vacatures zijn, zoals entertainers en voetballers, ook uitgesloten. Voor deze doelgroep is het moeilijk in te schatten hoeveel kans zij hebben op een nieuwe baan.

8. Hoe wordt het toetsinkomen berekend?
De geldverstrekker vergelijkt het actuele inkomen met de verdiencapaciteit op de Arbeidsmarktscan. Als toetsinkomen geldt de laagste van de twee. Het toetsinkomen mag voor de hele looptijd worden meegenomen.

9. Hoelang is de Arbeidsmarktscan geldig?
De Arbeidsmarktscan mag op datum bindend aanbod niet ouder dan 6 maanden zijn.

10. Wat kost een Arbeidsmarktscan?
Voor een Arbeidsmarktscan betaal je € 125,- incl. BTW. Je betaalt alleen als de Arbeidsmarktscan een positieve score heeft en dus kan bijdragen aan de hypotheekaanvraag. De kosten voor de Arbeidsmarktscan vallen in de categorie kosten ter verkrijging van een eigenwoningschuld. Net zoals bijvoorbeeld taxatiekosten kunnen ook deze kosten worden afgetrokken.

11. Is de privacy geborgd bij gebruik van de Arbeidsmarktscan?
Deelnemende geldverstrekkers, NHG, Arbeidsmarktkansen.nl en een onafhankelijke expert hebben beoordeeld of de Arbeidsmarktscan voldoet aan de privacywetgeving. Hieruit is geconcludeerd dat dit het geval is. Hoe de privacy van de consument is geborgd is na te lezen in het privacy statement op de www.arbeidsmarktkansen.nl.

12. Hoe kun je een Arbeidsmarktscan aanvragen?
Je kunt op www.arbeidsmarktkansen.nl een vragenlijst invullen en jouw diploma uploaden. Het is mogelijk dat het beroep, de functie of het diploma nog niet voorkomt in de database van Arbeidsmarktkansen.nl. In het geval van het beroep of de functie voert Arbeidsmarktkansen.nl handmatig een validatie uit om te beoordelen of deze gekoppeld kan worden.

13. Wanneer kom je met een Arbeidsmarktscan in de aanmerking voor een hypotheek?
Je moet een minimale score van 70 punten hebben. Onder de 70 punten stopt het proces en kan je geen Arbeidsmarktscan aanvragen en ben je dan ook geen kosten verschuldigd. Een score van minder dan 70 punten betekent namelijk dat er meer werkzoekenden dan vacatures zijn.

14. Hoe wordt de score berekend?
De Arbeidsmarktscan bestaat uit een aantal vragen die gaan over de opleiding, branche en regio waarin iemand werkt en de werkervaring. Daarnaast beschikt de Arbeidsmarktscan over uitgebreide datasets met betrekking tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld CBS- en UWV-data en uitgebreid eigen onderzoek. Aan de hand van een algoritme, wordt op basis van deze data en de antwoorden de score berekend.

Heb je meer vragen of ben je benieuwd of de arbeidsmarktscan jou kan helpen bij de aankoop van een woning? Neem dan gerust contact op voor een gratis en vrijblijvende afspraak.

 

Nimma Hypotheken: Goed in Hypotheken!