Gedreven
Onafhankelijk
Eerlijk
Deskundig

In hypotheken

Nieuws & Blogs

Schenkingsvrijstelling eigen woning: opletten met gespreide schenkingen

Zakelijke hypotheek rente
Deel bericht
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Momenteel is het nog mogelijk om aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar oud belastingvrij € 106.671,- te schenken voor de eigen woning. Deze schenkingsvrijstelling wordt vanaf 2023 fors verlaagd en vanaf 2024 zelfs helemaal afgeschaft. Onlangs heeft de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst duidelijkheid gecreëerd over de mogelijkheden om de schenkingen over meerdere jaren te spreiden.

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton genoemd) kan worden toegepast door iedereen tussen de 18 en 40 jaar oud, die de schenking besteedt aan de eigen woning. Dat betekent dat met de schenking een eigen woning moet worden gekocht of verbouwd of dat hiermee een eigenwoningschuld (of restschuld) moet worden afgelost. Het bedrag van de schenking mocht tot nu toe over drie jaren worden verspreid. Echter, vanaf 2023 wordt de schenkingsvrijstelling verlaagd tot ruim € 27.000 en vanaf 2024 wordt de schenkingsvrijstelling helemaal afgeschaft.

In de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda heeft de staatssecretaris bekendgemaakt dat door de verlaging en afschaffing ook de mogelijkheid om de schenking te spreiden wordt ingekort: als in 2022 niet de volledige schenkingsvrijstelling is benut, dan kan het niet-benutte deel alleen nog in 2023 belastingvrij worden geschonken. De spreiding geldt dus maximaal nog over twee jaren, terwijl vanaf 2023 helemaal geen spreiding meer mogelijk is. Voor schenkingen die in 2021 zijn gedaan, blijft uiteraard wel de driejaarstermijn (2021, 2022 en 2023) gelden.

Voorbeeld
Danny (36 jaar) ontvangt van zijn suikeroom een bedrag van € 106.671 (vrijstelling in 2022) voor de aankoop van zijn eigen woning. Danny’s oom wil de schenking spreiden over meerdere jaren: hij schenkt in 2022 een bedrag van € 25.000. In 2023 kan het onbenutte deel van de vrijstelling alsnog belastingvrij worden bijgeschonken. Het gaat hierbij om een bedrag van € 106.671 – € 25.000 = € 81.671. Als de eerste schenking in 2023 zou zijn gedaan, dan zou de vrijstelling zijn beperkt tot het voor dat jaar geldende bedrag (ruim € 27.000).

TIP!
De verlaagde schenkingsvrijstelling vanaf 2023 biedt in 2022 mogelijkheden voor vermogensplanning. Door namelijk in 2022 alvast een klein bedrag (bijvoorbeeld € 1) te schenken en hiervoor de verhoogde schenkingsvrijstelling te benutten, kan in 2023 tot een bedrag van € 106.670 worden bijgeschonken. Als de eerste schenking pas in 2023 plaatsvindt, is de vrijstelling beperkt tot ruim € 27.000. De schenking moet wel uiterlijk in het tweede jaar volgend op het jaar van schenken worden besteed aan de eigen woning (zie ook ons nieuwsbericht van 24 maart 2022).

Nimma Hypotheken: Goed in Hypotheken!